Vi får fra mandag 191118 en ny lege her ved senteret. Han heter Mindaugas Jauneika, og skal være her sammen med oss 1 år fremover. Han skal jobbe som vikar for Sofia Moldovanu som går ut i foreldrepermisjon fra desember.